رادیوگرافی های خارج دهانی

شامل پانورامیک و انواع رادیوگرافی های جمجمه

از رایجترین روشهای تصویر برداری از ناحیه فک و صورت، انواع خارج دهانی میباشند که شامل موارد زیر است:

  • پانورامیک (OPG) (عکس کلی دندانها)
  • رادیوگرافیهای جمجمه شامل لترال سفالومتری، واترز، خلفی قدامی، ریورس تاون و ...

این رادیوگرافیها نمای دو بعدی از ساختار سه بعدی فک و صورت ارائه میدهند و کمک میکنند با کمترین دوز تابشی ناحیه وسیعی تصویر و ثبت شود. 

موارد کاردبرد این نوع تصویربرداری شامل:

بررسی کلی دندانها، پوسیدگی ها و نهفتگی ها

در مرحله دندانی مختلط جهت مشاهده جوانه های دندانی

شکستگی ها

ضایعات

بیماریهای سینوس

و...

در این مرکز با برترین تکنولوژی و امکانات به روز امکان تهیه کلی تصاویر خارج دهانی را با وضوح بالا و کیفیت مطلوب فراهم کرده ایم.

امکانات حفاظت از اشعه از قبیل روپوش سربی، در مرکز موجود و استانداردهای حفاظت مخصوص کودکان رعایت میشود.