ارسال آنلاین و همزمان تصاویر

سیستم یکپارچه و ارسال همزمان تصاویر

در این مرکز، سیستم پذیرش و دریافت و ارسال اطلاعات به صورت یکپارچه صورت میگیرد، بدین معنی که بلافاصله پس از آماده شدن رادیوگرافی یا گزارش آن، پزشکان گرامی و مراجعه کنندگان محترم میتوانند از طریق وبسایت یا اپلیکیشن مویال اندروید و ios تصاویر را مشاهده نمایند.

این سیستم به پزشکان کمک میکند آرشیو تصاویر بیماران خود را همراه داشته باشند و بتوانند در صورت لزوم به همکاران خود ارجاع دهند. در صورت ارجاع تصویر بیمار، یک پیامک به تلفن همراه پزشک مورد نظر ارسال میشود تا از ارجاع پرونده آگاهی یابد و به پروفایل خود مراجعه کند.

همچنین مراجعین محترم می توانند آرشیو تصاویر خود را همراه داشته باشند و نگران همراه داشتن کلیشه رادیوگرافی نباشند. علاوه بر این در صورت نیاز به پیگیریهای رادیوگرافی دوره ایی میتوانند کلیه تصاویر را در کنار هم جهت مقایسه داشته باشند.