مفصل گیجگاهی فکی (TMJ)

جهت انواع ناهنجاریهای مفصل به صورت دو بعدی یا سه بعدی

مفصل گیجگاهی فکی، تنها مفصل موجود در ناحیه فک و صورت است و ناهنجاریهای مربوط به آن بسیار شایع می باشند.

انواع تصویربرداری از ناحیه TMJ ممکن است توسط پزشک معالج برای افراد تجویز شود که کامل ترین آنها تصویربرداری سه بعدی از این ناحیه می باشد.

در این مرکز با امکانات اختصاصی تهیه تصویر و بازسازی مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشیم.