دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر علی معادی رودسری

دندانپزشک

آقای دکتر علی معادی رودسری

دندانپزشک

زنجان - خیابان صفا - روبروی کارخانه کبریت سابق - ساختمان صدف - طبقه اول - واحد ۱۰۳ 

تلفن تماس :  ۰۲۴۳۳۴۵۰۴۸۴