دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر احمد سلیمانپور

دندانپزشک

آقای دکتر احمد سلیمانپور

دندانپزشک

آدرس: سعدی شمالی،روبروی کوچه دست افشان (مهدکودک ستاره) 

 

تلفن: 33548385-024 - 09387964698