دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر سیمین عشرت آبادی

دندانپزشک

خانم دکتر سیمین عشرت آبادی

دندانپزشک

آدرس: سعدی وسط، ساختمان پزشکان صدف، طبقه اول پلاک 18

تلفن:33337466-024