دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر سارا باقری وند

دندانپزشک

خانم دکتر سارا باقری وند

دندانپزشک

آدرس: چهارراه سعدی، کوچه قلعه، ساختمان آفتاب ، طبقه 4 

تلفن:33331648-024      09196743135