دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر مینا محبیان

متخصص بیماریهای دهان

خانم دکتر مینا محبیان

متخصص بیماریهای دهان

دارای مدرک بورد تخصصی