دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر ثمره کفیل زاده

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

خانم دکتر ثمره کفیل زاده

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

دارای مدرک بورد تخصصی