دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر ساسان فکری

متخصص جراحی فک و صورت

آقای دکتر ساسان فکری

متخصص جراحی فک و صورت

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس : کوچمشکی، چهارراه سوم جنوبی پایین تر از درمانگاه فارابی نبش کوچه رستم خانی ساختمان ابن سینا واحد5

تلفن:33475029- 33473441-024