دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر بهاره ناظمی

متخصص کودکان

خانم دکتر بهاره ناظمی

متخصص کودکان

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس : چهار راه سعدی ،کوچه قلعه ، ساختمان البرز ، طبقه دوم 

تلفن:33337017-024      09109724804