دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر مریم شکور شهابی

متخصص ترمیمی و زیبایی

خانم دکتر مریم شکور شهابی

متخصص ترمیمی و زیبایی

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس : زنجان ، دروازه ارک ، روبه روی بیمارستان دکتر بهشتی ، ساختمان ارک ، طبقه اول

تلفن:33362929-024     09142445269