دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر معصومه امانی

متخصص جراحی فک و صورت

خانم دکتر معصومه امانی

متخصص جراحی فک و صورت

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس: زنجان - خیابان زینبیه شرقی - ابتدای دلجویی - ساختمان پزشکی تندیس