دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر داوود مقبولی اصل

متخصص جراحی فک و صورت

آقای دکتر داوود مقبولی اصل

متخصص جراحی فک و صورت

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس: زنجان جاده شهرک ، نبش قائم هفتم،قطعه 2774، طبقه چهارم 

تلفن: 33456926-024    09104793097