دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر آزاده فرهنگ نیا

متخصص پروتزهای دندانی

خانم دکتر آزاده فرهنگ نیا

متخصص پروتزهای دندانی

دارای مدرک بورد تخصصی

آدرس: زنجان، کوچمشکی، چهارراه سوم جنوبی، ساختمان ابن سینا، طبقه سوم، واحد 7

تلفن: 33478737 - 33478622