دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر سهیل ساتراب

متخصص کودکان

آقای دکتر سهیل ساتراب

متخصص کودکان

داراری مدرک بورد تخصصی

آدرس : کوچمشکی خیابان سوم جنوبی ساختمان ابن سینا طبقه اول واحد3

تلفن: 33449323-024